Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza a návrh informačního systému s využitím metodiky RUP 

  Seman, Ondřej
  IBM Rational Unified Process je rozsáhlá iterativní metodologie vývoje software. Cílem diplomové práce je podrobný popis aspektů této metodiky a provedení analýzy a návrhu fiktivního informačního systému v rámci "incepční" ...
 • Implementace ERP systému s využitím projektové metodiky PRINCE2 

  Skálová, Terézia
  Diplomová práca sa zaoberá metodikou PRINCE2, ktorá bola vyvinutá na základe potrieb britskej vlády pre riadenie projektov a následne je aplikovaná na potreby súkromnej firmy so sídlom v Českej republike. Popísané sú ...
 • Nástroj pro podporu časového plánování v projektech: Metody CPM a PERT 

  Beneš, Jaroslav
  Práce se zabývá tématem projektového řízení. Nejprve je vysvětlena teorie týkající se problematiky projektového řízení a principy metod CPM (Critical Path Method) a PERT (Program Evaluation and Review Technique). Dále je ...
 • Návrh projektu pro řízení zakázkové výroby 

  Exl, David
  Obsahem této diplomové práce je navrhnout plán projektu na zavedení systému řízení zakázkové výroby. V práci jsou použity metody a postupy projektového řízení. Práce obsahuje studii příležitostí, časovou, zdrojovou a ...
 • Návrh projektu realokace vybrané firmy 

  Procházková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení, konkrétně návrhem projektu realokace výrobních a skladových prostor společnosti Ferrokont, s.r.o. s využitím metod a technik projektového řízení. Teoretická část ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Želiar, Marek
  Cílem práce je popsat nástroje využívané při plánovaní projektu výstavby. Úvod práce se zaměřuje na všeobecné rozdělení druhů plánování projektu a popis jeho jednotlivých fází. Následující část se zabývá technikami plánování, ...
 • Projekt transferu výroby 

  Polášek, Marek
  Diplomová práce se zabývá transferem výrobního procesu z Asie do Evropy. Předmětem je sepsání životního cyklu projektu, jeho fází a úkonů s ním spojených, analýza rizik spojená s transferem, úspěšným zahájením sériové ...
 • Řízení projektu 

  Smolíková, Lucie
  Příprava projektu pro operační program Vdělávání pro konkurenceschopnost. Vytvoření nového bakalářského studijního programu Metrologie a zkušebnictví. Řízení projektu. Příprava podkladů pro vytvoření projektu. Postup při ...
 • Softwarová podpora plánování projektů 

  Škorpík, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá softwarovou podporou v plánování projektů a vysvětluje základní pojmy týkající se této oblasti. V praktické části jsou řešeny časové plány ve specializovaných programech na příkladu rekonstrukce ...
 • Softwarová podpora projektového řízení 

  Czibor, František
  Tato diplomová práce se zabývá tématem projektového řízení. V první části vysvětluje problematiku projektového řízení, popisuje její teoretické základy a to hlavně ve vývoji softwarových projektů. Srovnává dostupné nástroje ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Hoang, Dieu Linh
  Bakalářská práce pojednává o problematice projektového managementu při tvorbě nové služby pro vybranou společnost. Služba bude sloužit zákazníkům a usnadňovat práci zaměstnancům s využitím teoretických poznatků, metod a ...