Now showing items 1-5 of 5

 • Ceny stavebních objektů pro pozemkové úpravy 

  Hůlková, Michaela
  Cílem této práce je seznámení s pozemkovými úpravami a zpracování podkladů k oceňování objektů pozemkových úprav. Součástí práce jsou aktuální rozpočty a karty nákladových ukazatelů vybraných společných zařízení pozemkových ...
 • Návrh vodohospodářských opatření v katastrálním území 

  Prokop, Pavel
  Tato diplomová práce se dělí na dvě hlavní části. První částí je rešerše, která popisuje problematiku návrhu vodohospodářských opatření v rámci pozemkových úprav. Druhá část se věnuje návrhu vodohospodářských opatření v ...
 • Oceňování prací při pozemkových úpravách 

  Naňka, Martin
  Cílem práce je komplexně popsat problematiku pozemkových úprav a zpracovat rozpočty plánů společných zařízení provedených v rámci pozemkových úprav. Pro jednotlivé plány společných zařízení budou zpracovány karty rozpočtových ...
 • Posouzení účinnosti realizovaných prvků plánu společných zařízení KPÚ Hať a Darkovice 

  Moravcová, Aneta
  Cílem diplomové práce bylo posouzení účinnosti realizovaných prvků plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Hať a Darkovice. V programu Atlas DMT byl vytvořen digitální model terénu, na ...
 • Studie protierozní ochrany s využitím systému přírodě blízkých opatření 

  Moravec, Jiří
  Cílem bakalářské práce byl návrh protierozní ochrany s využitím systému přírodě blízkých opatření ve vybraném povodí. Pomocí nástrojů ArcGis byl vytvořen digitální model terénu a stanoven průměrný erozní smyv na jednotlivých ...