Now showing items 1-2 of 2

  • Expert Systems and Advanced Algorithms in Mobile Robots Path Planning 

    Abbadi, Ahmad
    Metody plánování pohybu jsou významnou součástí robotiky, resp. mobilních robotických platforem. Technicky je realizace plánování pohybu z globální úrovně převedena do posloupnosti akcí na úrovni specifické robotické ...
  • Plánování cest v letecké dopravě 

    Sychra, Marek
    Problematika plánování cest v letecké dopravě (v hromadné dopravě obecně) je podobná hledání nejkratší cesty v grafu. Hlavními rozdíly jsou však časová závislost vstupního grafu a fakt, že cena cesty je určena více kritérii. ...