Now showing items 1-14 of 14

 • Aplikace hledání cesty v počítačové hře 

  Tihlařík, Miroslav
  Tato práce se zabývá popisem a porovnáním různých mapových sítí a algoritmů vyhledávání cest používaných v prostředí videoher.
 • Mobilní robotická platforma řízená pomocí PLC 

  Konečný, Michael
  Cílem této diplomové práce bylo vytvoření návrhu konstrukce prototypu mobilní robotické platformy a jeho fyzické zhotovení. Dalším cílem bylo vytvoření řídícího algoritmu a jeho implementace do prototypu. Navíc byla diplomová ...
 • Navigace robotu pomocí grafových algoritmů 

  Čížek, Lubomír
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí grafových algoritmů. Její teoretická část se zabývá základními přístupy plánování cesty robota a věnuje bližší pohled na různé metody grafových algoritmů. V druhé části ...
 • Optimální plánování pohybu pro robota se všesměrovým podvozkem 

  Němec, Lukáš
  Práce je věnována plánování cesty pro robota, jenž je vybaven všesměrovými koly typu Mecanum a čtvercovým povozkem. Teoretická část je věnována všesměrovým kolům a různým druhům plánovačů se zaměřením na informované ...
 • Plánování cesty mobilního robota pomocí genetického algoritmu 

  Sipták, Petr
  Má práce se zabývá plánováním cesty mobilního robota pomocí genetických algoritmů. V první části jsou popsány známé přístupy k problematice a ve druhé části popisuji vlastní řešení pomocí jazyka C#, které jsem pojal jako ...
 • Plánování cesty pro formace robotů 

  Hornáček, Zdenko
  Robotika zažíva v posledných rokoch veľký rozmach. Tento rozvoj je spôsobený neustálym technickým pokrokom, ktorého snahou je vyvíjať stále dokonalejšie roboty a z nich ďalej vytvárať spolupracujúce skupiny. Tieto ...
 • Plánování cesty robota pomocí mravenčích systémů 

  Sedlák, Václav
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí mravenčích systémů. V teoretické části je úvod do problematiky plánování cesty mobilních robotů a přiblížení mravenčích systémů coby nástroje pro optimalizaci a plánování ...
 • Plánování cesty robotu pomocí hejnových algoritmů 

  Hrčka, Petr
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí hejnového algoritmu. V první části je popsán samotný PSO algoritmus a přístupy k pracovnímu prostoru robota pro nasazení PSO. V druhé části jsou srovnávány různé přístupy ...
 • Plánování cesty v mapě OpenStreet 

  Dobeš, Jan
  Tato práce se zabývá možnostmi plánování cesty v OpenStreet mapě a Robotickém operačním systému (ROS framework), zkoumá existující řešení, poté vhodně implementuje knihovnu s vlastními plánovacími algoritmy a dalšími ...
 • Plánování cesty v reálném čase 

  Bartozel, Zdeněk
  Práce se zabývá plánováním cesty a pohybu holonomního robota v dynamickém prostředí. Cílem práce je implementace několika algoritmů založených na Rapidly-explored random tree algoritmu a jejich porovnání v navrženém ...
 • Plánování trajektorie vozidla se čtyřmi nezávisle řízenými koly 

  Śniežek, Roman
  Práce se zabývá kinematickým modelem vozidla se čtyřmi nezávisle řízenými koly a jeho simulací. Dále se zabývá algoritmy pro plánování cesty. Cílem práce je využití kinematického modelu a algoritmu pro sledování cesty k ...
 • Pokročilé plánování cesty robotu (RRT) 

  Knispel, Lukáš
  Tato diplomová práce práce se zabývá plánováním cesty všesměrového mobilního robotu pomocí algoritmu RRT (Rapidly-exploring Random Tree – Rychle rostoucí náhodný strom). Teoretická část popisuje základní algoritmy plánování ...
 • Vizualizace algoritmů pro plánování cesty 

  Rusnák, Jakub
  Práce se věnuje vytvoření knihovny pro vizualizaci algortimů. Knihovna ulehčuje tvorbu uživatelského rozhraní pro aplikace s algoritmami. Její funkce je demonstrovaná na nekolikaalgoritmech pro plánovaní cesty. Výsledné ...
 • Vizualizace hledání cesty pro robota 

  Sykala, Vít
  Tato bakalářská práce slouží k vysvětlení funkce algoritmů na vyhledávání a plánování cesty robota ve známém prostředí. V první části se věnuje rozdělení a vysvětlení algoritmů Road map a Buněčné dekompozice. Dále je zde ...