Now showing items 1-3 of 3

 • Nástroje managementu kvality 

  Matoušek, David
  Cílem této bakalářské práce je rešeršně popsat průběh manažerského plánování a zlepšování kvality. Práce začíná popsáním základních pojmů týkajících se tématu a jejich rozvedení. Dále pokračuje fází plánování kvality, kde ...
 • Řízení neshod v podniku stavební výroby 

  Nykodým, Daniel
  Diplomová práce se zabývá teorií kvality, systémem řízení kvality z hlediska normy ISO ČSN EN 9001 a řízením neshod v podniku stavební výroby. V práci je dále popsáno zabezpečení kvality a princip zajištění managementu ...
 • Úloha technické kontroly v moderním řízení kvality 

  Sedmík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá úlohou technické kontroly v moderním řízení kvality. V první části jsou představeny koncepce řízení kvality. Druhá část popisuje sedm základních a sedm nových nástrojů řízení kvality. Závěrečná ...