Now showing items 1-10 of 10

 • Návrh robotické buňky pro svařování rámu motocyklu 

  Dvorník, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncepce robotického pracoviště pro svařování rámu motocyklu. Na začátku práce jsou stanoveny parametry svařovací linky. Dále je popsán rozbor svařovaného rámu motocyklu. Následuje ...
 • Návrh řízení výrobního procesu u vybraného produktu 

  Koudelka, Pavel
  Tato práce se zabývá řízením výrobního procesu v malé české inovativní a rozvíjející se společnosti. V úvodu je popsán vybraný produkt jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska komponentů, ze kterých je sestaven. Po ...
 • Průběh zakázky firmou z pohledu informačních systémů 

  Dostál, Jaroslav
  V první části bakalářské práce je popsána firma, její pozice na trhu a působení vnitřních i vnějších vlivů na probíhající procesy ve firmě. Dále je zpracována teorie řízení firmy, jak z pohledu uspořádání řídících činitelů, ...
 • Softwarová podpora plánování výroby 

  Vaculková, Petra
  Tato diplomová práce analyzuje softwarovou podporu plánování výroby ve společnosti 2VV s. r. o., která se zabývá výrobou a dodáváním vzduchových clon, větracích jednotek a vzduchotechnických výrobků. Tato práce se dělí na ...
 • Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě 

  Polívka, Pavel
  Tato práce se zabývá operativním řízením výroby ve vybrané firmě. V teoretické části studie jsou vysvětleny pojmy výroba, výrobní management, operativní management výroby a plánování výroby. Dále navazuje stručný popis a ...
 • Studie optimalizace výrobních procesů 

  Holík, Lukáš
  Diplomová práce nesoucí název: „Studie optimalizace výrobních procesů“ je zaměřena na optimalizaci materiálových toků plynoucích do výroby. Nejdříve se zaměříme na teoretické přístupy, které ovlivňují danou problematiku a ...
 • Studie průběhu zakázky výrobním podnikem 

  Mohelská, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou průběhu zakázky ve vybraném výrobním podniku. Analýza je provedena ve společnosti ESB Elektrické stroje, a. s. Na základě výsledků zpracovaných v praktické části jsou navrženy ...
 • Studie řízení procesů výroby a montáže ve výrobním podniku 

  Kulíková, Alena
  Bakalářská práce se věnuje řízení průběhu zakázek firmou Gmont cable, s.r.o., která se zabývá výrobou kabelových svazků pro automotive a průmyslové stroje. Dokument popisuje a analyzuje současný stav procesu výroby. Také ...
 • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

  Joska, Jakub
  První část bakalářské práce se zabývá popisem metody Six sigma a její nejčastěji používané metodiky DMAIC. Druhá část stručně uvádí do konkrétního příkladu z technické praxe - galvanického pokovování. Ve třetí části jsou ...
 • Využití diskrétních simulací v plánovaní výroby 

  Shylin, Ivan
  Práce se zabývá možností využití výsledků diskrétních simulací pro účely plánování výroby. Je zde popsán způsob propojení normování a plánování výroby. V práci je taktéž popsána metodika tvorby modelu linky, návrh a realizace ...