Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení provozu ve vysokorychlostních sítích v prostředí DPDK 

    Doležal, Pavel
    Předmětem této bakalářské práce je plánování síťového provozu ve vysokorychlostních sítích. V práci je popsán framework DPDK, který lze využít pro rychlé zpracovávání paketů. Jsou popsány obecné mechanismy plánování síťového ...