Now showing items 1-13 of 13

 • Návrh dlouhodobého finančního plánu 

  Dvořáková, Martina
  Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení dlouhodobého finančního plánu pro vybraný podnik. Této problematice se budou věnovat následující kapitoly: Teoretická východiska práce:Finanční plánování – zde bude uvedena ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Novák, Jindřich
  Tato diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování. V praktické části jsou provedeny analýzy ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Kytlicová, Leona
  Diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se zabývá problematikou finančního plánování v podniku a je zaměřena na vytvoření dlouhodobého finančního plánu. V první kapitole práce jsou uvedena teoretická ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Joppek, Ľubomír
  Cieľom diplomovej práce je návrh podnikového finančného plánu vybranej spoločnosti. Prvá časť práce je zameraná na teoretické východiská finančného plánovania a zostavenia finančného plánu. V ďalšej časti je predstavená ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Reschowský, David
  Diplomová práce je zaměřena na návrh podnikového finančního plánu a skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování. V praktické části jsou provedeny analýzy ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Bartuněk, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikového finančního plánu. První část práce je zaměřena na teoretická východiska finančního plánování. Následně je představena společnost a jsou provedeny analýzy jejího současného ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Strnadová, Martina
  Tato práce se zabývá návrhem finančního plánu podniku. První část práce je zaměřena na teoretická východiska finančního plánování. Druhá část je věnována představení vybrané společnosti a analýze současného stavu podniku. ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Brymová, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením finančního plánu podniku na období let 2017-2020. První část práce obsahuje teoretické podklady pro finanční plánování. Dále je představena vybraná společnost, zpracovány strategická ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Blažková, Jana
  Diplomá práce se zabývá problematikou finančního plánování podniku. Teoretická část práce se zaměřuje na teoretická východiska finančního plánování. Druhá část práce analyzuje současný stav vybrané společnosti. Následně ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Křenková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou finančního plánování podniku. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, jejichž znalost je pro sestavení finančního plánu nezbytná. Následně je práce zaměřena na ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Přibyl, Pavel
  Tato diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování. V praktické části jsou provedeny analýzy současného stavu ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Žurek, Arne
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikového finančního plánu. V první části práce jsou vymezeny teoretické principy finančního plánování. Druhá část práce se zaměřuje na představení vybraného podniku, na které ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Březinová, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikového finančního plánu společnosti Control Techniques Brno, s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V první části práce jsou popsána teoretická ...