Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Norek, Milan
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh podnikového finančního plánu. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska finančního plánování. Další část je věnována představení společnosti a analýze současného stavu. ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Beránková, Michaela
  Cílem této diplomové práce je sestavení finančního plánu vybrané společnosti na plánované období let 2018 – 2020, k čemuž bude sloužit analýza dat minulých období, a to za 5 období zpětně. Sestavení finančního plánu předchází ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Douchová, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh finančního plánu podniku. První část práce je zaměřena na teoretická východiska finančního plánování. Další část je věnována představení vybrané společnosti a analýze současného ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Barnetová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením návrhu finančního plánu pro společnost Formplast Purkert, s.r.o. První část práce obsahuje teoretická východiska finančního plánování. V druhé části je představena analyzovaná ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Mejdr, Matouš
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh finančního podnikového plánu pro společnost UO TEX, s.r.o.První část této práce zpracovává teoretická východiska nutná pro vytvoření finančního plánu. Práce pokračuje představením ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Řehořová, Ivana
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh podnikového finančního plánu. Práce je rozdělena na 2 části. První část obsahuje teoretická východiska finančního plánování, strategické a finanční analýzy. Praktická část práce ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Kratochvílová, Marcela
  Tato diplomová práce pracuje s controllingem ve společnosti Skanska, a.s. Konkrétně se zabývá sestavením finančního plánu pro roky 2014-2018. Teoretická část vymezuje základní pojmy zabývající se controllingem a plánováním ...