Now showing items 1-17 of 17

 • Analysis of Machinability and Crack Occurrence of Steels 1.2363 and 1.2343ESR Machined by Die-Sinking EDM 

  Mouralová, Kateřina; Beneš, Libor; Bednář, Josef; Zahradníček, Radim; Prokeš, Tomáš; Fries, Jiří (MDPI, 2020-04-19)
  Die-sinking electric discharge machining (EDM) is an indispensable technological operation, especially in the production of molds and all internal and external shapes and cavities. For this reason, the effect of machine ...
 • Analysis of the machinability of copper alloy Ampcoloy by WEDM 

  Mouralová, Kateřina; Beneš, Libor; Prokeš, Tomáš; Bednář, Josef; Zahradníček, Radim; Jankových, Róbert; Fries, Jiří; Vontor, Jakub (MDPI, 2020-02-11)
  The unconventional technology wire electrical discharge machining is widely used in all areas of industry. For this reason, there is always an effort for efficient machining at the lowest possible cost. For this purpose, ...
 • Moderní technologie drátového elektroerozivního řezání kovových slitin 

  Mouralová, Kateřina
  Dizertační práce je zaměřena na zefektivnění výroby na elektroerozivní drátové řezačce při řezání kovových slitin, konkrétně nízkolegované oceli jakosti dle ČSN 41 4220. První část práce obsahuje studii o aktuálních a ...
 • Optimalizace procesu lakování 

  Siegl, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci nanášení práškové barvy během procesu lakování pomocí experimentálních metod a statistické analýzy. Popis studie současného stavu procesu lakování, analýza výsledku a návrh ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Drábková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a použitím strategií DOE (plánovaný experiment) a QFD (quality function deployment) do podniku. Je v ní pojednáno o daných metodách. Zabývá se jejich použitím pro vzniklý problém. V ...
 • Pěnění fermentačních zbytků při vakuovém odpařování 

  Knob, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním fermentačních zbytků z bioplynových stanic. Cílem práce je experimentálně ověřit vliv vybraných provozních parametrů a protipěnících látek na pěnění fermentačních zbytků (FZ) ...
 • Precision Machining of Nimonic C 263 Super AlloyUsing WEDM 

  Mouralová, Kateřina; Beneš, Libor; Bednář, Josef; Zahradníček, Radim; Prokeš, Tomáš; Fiala, Zdeněk; Fries, Jiří (MDPI, 2020-06-24)
  Wire electrical discharge machining (WEDM) is an unconventional and very efficient technology for precision machining of the Nimonic C 263 super alloy, which is very widespread, especially in the energy, aerospace and ...
 • Statistická analýza výroby 

  Kovaříková, Ludmila
  Cílem diplomové práce je aplikace statistických metod ve výrobním procesu. Zadáním je popsat a zhodnotit proces lisování, který je součástí výroby pozistorů. První, teoretická část, obsahuje úvod do matematické statistiky, ...
 • Teoretické vlastnosti a aplikace pokročilých modelů plánovaného experimentu 

  Hrabec, Pavel
  Metodologie plánovaného experimentu se v posledních desetiletích stala nedílnou součástí optimalizace výrobních procesů. Toto téma je stále aktuální zejména pro množství odlišných přístupů využívaných ke sběru a vyhodnocení ...
 • Testování nástrojů pro víceosé frézování na obráběcích centrech 

  Dvořáček, Jan
  Disertační práce je zaměřena na testování nástrojů pro obrábění na pětiosých obráběcích centrech a možností využití metod plánovaného experimentu v této oblasti. V teoretické části je zaměřena pozornost zejména na rozbor ...
 • Verification of Fuzzy Inference System for Cutting Speed while WEDM for the Abrasion-Resistant Steel Creusabro by Conventional Statistical Methods 

  Mouralová, Kateřina; Hrabec, Pavel; Beneš, Libor; Otoupalík, Jan; Bednář, Josef; Prokeš, Tomáš; Matoušek, Radomil (MDPI, 2020-01-04)
  Wire electrical discharge machining is an unconventional machining method for the production of complex-shaped and very precise parts. Because of the high energy consumption of this machining process, it is necessary to ...
 • Vliv smáčecích charakteristik na spolehlivost pájeného spoje 

  Labaj, Radek
  Diplomová práce se zabývá metodikou testování smáčecích charakteristik pro rozdílné materiálové a procesní vlivy u oboustranně plátovaného základního materiálu. Testování probíhá pomocí metody smáčecích vah. Je navržen ...
 • WEDM used for machining high entropy alloys 

  Mouralová, Kateřina; Beneš, Libor; Zahradníček, Radim; Bednář, Josef; Záděra, Antonín; Fries, Jiří; Kaňa, Václav (MDPI, 2020-10-25)
  Unconventional wire electrical discharge machining technology (WEDM) is a key machining process, especially for machining newly emerging materials, as there are almost no restrictions (only at least minimal electrical ...
 • Zařízení pro zahušťování odpadní vody z bioplynových stanic 

  Vondra, Marek
  Cílem dizertační práce je vývoj technologie, která má přispět k řešení dvou zásadních problémů spojených s provozem bioplynových stanic (BPS). Konkrétně se jedná o nedostatečné využívání odpadního tepla ze spalování bioplynu ...
 • Zisk a komplexní charakterizace extraktů aronie 

  Seidlová, Kateřina
  Aronie (Aronia melanocarpa) je bobulovitý plod charakteristických senzorických vlastností, který vykazuje určité léčivé účinky. Hlavními bioaktivními složkami aronie jsou polyfenolické látky s významnou skupinou antokyanových ...
 • Zisk a komplexní charakterizace extraktů rýmovníku (Plectranthus spp.) 

  Boboková, Alexandra
  Plectranthus amboinicus je rastlina, ktorej sú pripisované mnohé bioaktívne účinky, najviac spájané s obsahom polyfenolických látok. Pre zisk týchto látok a ich následné použitie napríklad v potravinárstve alebo kozmetickom ...
 • Zvyšování účinnosti vakuového odpařování 

  Havlásek, Martin
  Tato práce je zaměřena na experimentální činnost v oblasti zvyšování účinnosti vakuového odpařování. V první části představuje teorii vypařování kapalin a její ovlivňující faktory, dále pak technologii vícestupňové mžikové ...