Now showing items 1-1 of 1

  • Návrhář a generátor budov 

    Jurka, Zdeněk
    Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou 2D editoru pro rychlý převod bitmapové předlohy půdorysu budovy do vektorové reprezentace. Důraz je kladen na ucelený objektový návrh editoru umožňující jeho rozšíření o část automaticky ...