Now showing items 1-7 of 7

 • Dopravní terminál Broumov 

  Jetmar, Jiří
  Cílem diplomové práce je návrh nového autobusového terminálu a rekonstrukce komunikace v ulici Nádražní ve městě Broumov.Práce se zabývá vhodným návrhem uspořádání autobusových zastávek.Součástí práce je návrh vhodného ...
 • III/4465 Horka nad Moravou, úsek: ul. Náměstí osvobození 

  Jelínková, Eva
  Náplní bakalářské práce je úprava křižovatky ulic Náměstí osvobození, P.Bezruče a 1.máje v obci Horka nad Moravou. Práce obsahuje úpravu zpevněných ploch a zklidnění silnice III/4465 v prostoru ulice Náměstí osvobození. ...
 • Optimalizace rozhledových trojúhelníků v ČSN 73 6110 

  Kejvalová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá analýzou návrhových parametrů pro rozhledové trojúhelníky vozidel, chodců a cyklistů normy ČSN 73 6110. Vymezuje se na dvě hlavní kapitoly, jimiž jsou Rozbor problému a Vlastní analýza. První ...
 • Přednádražní prostor v Moravské Třebové 

  Kelča, Petr
  Náplň bakalářské práce je celková reorganizace stávajícího přednádražního prostoru vlakového nádraží v Moravské Třebové. Práce obsahuje úpravu komunikací pro automobilovou dopravu, pěší včetně bezbariérových úprav, zřízení ...
 • Rekonstrukce ulice B. J. Krawce v Chocni 

  Jetmar, Jiří
  Cílem bakalářské práce je návrh rekonstrukce komunikace v ulici Bj. Krawce v obci Choceň, která je nově navržena jako zóna 30. Je navrženo vhodného šířkového uspořádání a zajištění dostatečného množství parkovacích míst ...
 • Úprava autobusového nádraží v Moravské Třebové 

  Beneš, Petr
  Náplní bakalářské práce je úprava stávajícího autobusového nádraží včetně dnes neurčitých zpevněných ploch určených pro živelné parkování v jeho okolí. Práce obsahuje úpravy komunikací pro pěší provoz, které zvyšují jejich ...
 • Úprava křižovatky ulic Hostýnská x Havlíčkova v Bystřici pod Hostýnem 

  Holcová, Veronika
  Náplní bakalářské práce je úprava stávající křižovatky Hostýnská x Havlíčkova. Práce obsahuje úpravy komunikací pro silniční vozidla, úpravy pěší komunikace a vybudování nových ploch zeleně za účelem rekultivace prostředí.