Now showing items 1-4 of 4

 • Efektivnost investic ke snížení energetické závislosti rodinného domu 

  Komárek, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo popsat možná opatření, které by vedly ke snížení energetické závislosti vybraného rodinného domu. Tyto opatření popsat a zhodnotit jejich efektivitu s tím, že jsme limitování částkou 300 000 Kč.
 • Optimalizace portfolia cenných papírů drobného investora 

  Řezníček, Pavel
  Diplomová práce se zabývá optimalizací střednědobého portfolia cenných papírů drobného akcionáře na Burze Cenných Papírů Praha. V návaznosti na teoretický popis následuje globální fundamentální analýza s cílem odhadnout ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Volf, Stanislav
  Diplomovou práci jsem zpracovat pro společnost LEGATA s. r. o. Jedná se o pěstitelskou pálenici, která poskytuje služby především pěstitelům ovoce z okolí Želešic. Zhodnotil jsem předpokládaný záměr jejího dalšího rozvoje ...
 • Rodinný dům 

  Staníková, Radka
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu ve městě Boží Dar, který leží v horské oblasti. Rodinný dům je podsklepený, jednopatrový s obytným podkrovím. Objekt je rozdělen na tři dispoziční jednotky. První ...