Now showing items 1-2 of 2

  • Kabeltechnik Mikulov - stavebně technologická příprava 

    Dvořáková, Michaela
    Předmětem diplomové práce je technologie provádění ocelové výrobní haly a zděné administrativní budovy v areálu firmy Kabeltechnik Mikulov. Práce se zabývá návrhem zařízení staveniště, pracováním stavebně technologické ...
  • Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 

    Výborný, Václav
    Hlavní náplní bakalářské práce je řešení stavebně-technologického projektu spodní stavby polyfunkčního objektu v České Skalici. Spodní stavba je založena ve dvou výškových úrovních na vrtaných pilotách. První výšková úroveň ...