Now showing items 1-12 of 12

 • Anténa pro RFID čtečku 

  Trubák, Jan
  Práce je zaměřena na návrh antény do konkrétní aplikace XY. Důraz je kladen na úzkou šířku svazku antény, která zajistí plnohodnotný zisk pouze pro tag umístěný přímo pod anténou. V práci je uváženo celkem 5 návrhů, které ...
 • Anténa pro univerzální vysílač 

  Daněk, Jan
  Tato diplomová práce popisuje elektricky malé antény používané pro mobilní zařízení v pásmu ISM. Cílem práce je výběr vhodné antény pro univerzální vysílač v pásmu 868 MHz. Práce obsahuje popis univerzálního vysílače/přijímače, ...
 • Antény integrované do okna automobilu 

  Bílek, Ondřej
  Cílem této práce je návrh a realizace FM a DAB antény pro rozhlasové vysílání a antény pro GSM 900, GSM 1800 a WiFi 2,4 GHz, které mohou být zabudovány do zadního skla automobilu. Zvolený problém je řešen páskovými anténami ...
 • Automobilová anténa pro mobilní komunikaci 

  Porč, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem zapuštěné diskové planární antény vhodné k použití ve vozidlech. Pro každé z pásem GSM900 a GSM1800 používané v České republice byla navrhnuta samostatná anténa. Jako simulátor elektromagnetického ...
 • Flíčkový reflektor s elektronickým řízením směrové charakteristiky 

  Bílek, Ondřej
  Cílem diplomové práce je návrh, optimalizace, výroba a následné proměření vlastností reflektoru s elektronickým řízením směrové charakteristiky pro frekvenci 24,125 GHz pásma ISM. Změna směru hlavního laloku reflektoru je ...
 • Mapování elektromagnetických polí v biologických tkáních 

  Bereznanin, Martin
  Hlavním cílem této studie je seznámit se s teorií elektromagnetického pole a vytvořit modelovou studii šíření velmi krátkých vln v biologických tkáních. Dalším bodem této práce je zjistit velikost měrného absorbovaného ...
 • Modelování antén pro komunikaci v blízkosti lidského těla 

  Hodulák, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace antén v blízkosti lidského těla. Zaměřuje se na návrh Yagi-Uda antény s napájením vytvořeným strukturou vlnovodu integrovaného do substrátu (SIW) pro pracovní kmitočtové ...
 • Modelování elektromagnetických polí v biologoických tkáních 

  Bereznanin, Martin
  Hlavním cílem této studie je seznámit se s teorií elektromagnetického pole a vytvořit modelovou studii šíření velmi krátkých vln v biologických tkáních. Dalším bodem této práce je zjistit velikost měrného absorbovaného ...
 • Návrh vícepásmových antén v programu ANSOFT Designer 

  Šulc, Ivo
  Tato práce se zabývá modelováním vícepásmových planárních antén v programu ANSOFT Designer. Nejprve je popsán postup návrhu a modelování flíčkové antény v tomto programu. Následně se zaměřujeme na analýzu čtyř druhů ...
 • Planární antény na substrátech s elektromagnetickými zádržnými pásmy 

  Horák, Jiří
  Planární antény se využívají v mnoha oblastech techniky. Do skupiny planárních antén se řadí hlavně mikropáskové antény, které jsou velmi oblíbené pro jejich přednosti, jako je nízká hmotnost, nízký profil, snadná výroba ...
 • Šroubovicová dvoupásmová anténa pro WiFi pásmo 

  Šrajbr, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na vlastnosti a typy šroubovicových antén. Jsou zde popsány jednotlivé módy, ve kterých šroubovicové antény pracují. Dále jsou zde rozebrány možnosti vytvoření dvoupásmové šroubovicové ...
 • Využití metamateriálů pro zlepšení parametrů antén 

  Šporik, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá návrhem planární antény rezonančního typu, která je založena na kombinaci levo- a pravotočivých vlastností přenosového vedení. Toto vedení se nazývá CRLH vedení a vychází ze tzv. hříbkové struktury. ...