Now showing items 1-2 of 2

  • Anténa pro UWB komunikaci uvnitř automobilu 

    Špůrek, Jan
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh bezdrátové UWB sítě uvnitř automobilu. Práce je rozčleněna do pěti etap. V první etapě se práce zaměřuje na návrh vhodných antén a napájecích struktur. V druhé etapě je simulována ...
  • Počítačové modelování implantovatelných antén 

    Deneš, Roman
    Tato práce je zaměřena na návrh planárních antén a jejich použití v blízkosti lidského těla. Cílem práce je parametricky analyzovat různé typy planárních antén a zjistit, která anténa bude mít nejlepší vlastnosti v blízkém ...