Now showing items 1-5 of 5

 • Broadband Compact Quasi Yagi Antenna for UHF Wireless Communication Systems with Enhanced Performance at UHF ISM Bands 

  Bakirli, Y.; Selek, A.; Secmen, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-09)
  In this study, a broadband planar quasi Yagi antenna operated at ultra-high frequency (UHF) band is presented. The performance of the antenna is particularly improved for two popular UHF frequencies of 433 and 868 MHz used ...
 • Konstrukce portálové frézky 

  Lasák, Štěpán
  Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast portálových (rovinných) frézek. První část práce představuje stručné seznámení s popisovaným strojem a jeho hlavní konstrukční části. Po vymezení oblasti a způsobu použití frézky ...
 • Planární obvodové prvky na technické keramice s nízkou teplotou výpalu 

  Kosina, Petr
  Předložená práce se zabývá návrhem a výrobou 3D struktur v technologii LTCC (Low Temperatue Cofired Ceramics). Pro tuto technologii bylo vybudováno pracoviště a byly navrženy a ověřeny technologické postupy pro kvalitní a ...
 • A Self-Complementary 1.2 to 40 GHz Spiral Antenna with Impedance Matching 

  Piksa, P.; Mazanek, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-09)
  This paper describes a design of the Self- Complementary Spiral Antenna (SCSA) which consists of a spiral antenna and a wideband impedance transformer. The spiral antenna and the transformer are designed separately due to ...
 • Širokopásmová planární anténa 

  Večerka, Kamil
  V této semestrální práci je proveden rozbor širokopásmové planární antény publikované v zahraniční literatuře, která představuje dnešní trend vývoje planárních antén. Popisuje celkový návrh antény včetně popisu zadání a ...