Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace algoritmu metody konečných prvků na rovinnou úlohu 

  Pavlů, Jiří
  Cílem práce je naprogramovat algoritmus metody konečných prvků pro jednoduchou rovinou úlohu. Programový systém ANSYS bude využit pro přípravu modelu, pro zobrazení vypočtených výsledků a pro verifikaci algoritmu
 • Řešení vybraných úloh pružnosti pomocí Airyho funkce napětí 

  Koch, Martin
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných úloh z pružnosti pevnosti pomocí Airyho funkce napětí. V práci je nejprve popsáno užití a zavedení této funkce a metody, které funkci využívají při řešení úloh. Ve výpočetní ...
 • Statické řešení částí textilních konstrukcí 

  Husáriková, Natália
  Bakalárska práca sa zaoberá zisťovaním modulu pružnosti experimentálnym meraním a porovnaním s hodnotami deklarovanými výrobcom. V práci je navrhnutá vlastná metodika merania membránových pásikov. Takto zistené hodnoty ...