Now showing items 1-4 of 4

 • Hrubovací frézování rovinných a prostorových tvarových ploch na CNC strojích. 

  Indra, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá hrubovacím frézováním. Počátek práce je věnován obecnému popisu frézování a příkladům obráběných ploch. Následná část zmiňuje potřebné informace k volbě vhodného hrubovacího nástroje pro frézování ...
 • Nové metody dokončování rovinných ploch 

  Šupa, Jan
  Tato odborná rešerše se zabývá moderními technologiemi dokončování rovinných ploch, jejich výhodami a nevýhodami, vlivy na výslednou přesnost a jakost povrchu, jejich vzájemným porovnáním a doporučením pro praxi.
 • Rovinné frézování na CNC strojích. 

  Plaček, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá rovinným frézováním na CNC strojích. Začátek práce se věnuje obecnému popisu frézování včetně problematiky rovinného frézování. Další kapitoly se zabývají rozdělením frézovacích nástrojů, frézovacích ...
 • Technologie a metody dokončování rovinných ploch 

  Hanzlík, Václav
  Tato práce je zaměřena na technologie dokončování rovinných ploch, jsou zde popsány jednotlivé metody a zhodnocení těchto metod na výslednou jakost povrchu, včetně jejich výhod a nevýhod pro použití ve strojírenské praxi. ...