Now showing items 1-14 of 14

 • Akumulátorová sekačka na trávu 

  Picmaus, Jan
  Práce se zabývá přestavbou konvenční sekačky se spalovacím motorem na sekačku poháněnou elektromotory, které jsou napájen lithiovými články. Rozdělení na tři části, porovnávací, strojní a elektrickou, zajišťuje plynulost ...
 • Analýza signálu 

  Vávra, Pavel
  Práce se zabývá problematikou analýzy signálu, získaného měřením rovnoměrnosti chodu harmonických a planetových převodovek. V úvodní části jsou vysvětleny některé vlastnosti FFT a pojem kepstrum. Dále je uveden přehled ...
 • Aplikace metody Fused Deposition Modeling pro vyhotovení návrhu modelu planetového mechanismu 

  Kudláčová, Barbora
  Tato bakalářská práce má za cíl pojednat o návrhu a konstrukci modelu planetového me-chanismu s využitím technologie rapidního prototypování. Virtuální model byl vytvořen v parametrickém programu SolidWorks 2013 a vytištěn ...
 • Konstrukce zrychlovací frézovací hlavy 

  Závada, Otakar
  Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem zrychlovací frézovací hlavy na základě zvolených řezných podmínek. Rešeršní část práce popisuje jednotlivé typy zrychlovacích frézovacích hlav podle jejich pohonů. V další části ...
 • Lis LKJP 250 

  Dvorník, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem pohonu lisu LKJP 250 s planetovou převodovkou. Jedná se o jednobodový, klikový, univerzální lis, který je určen pro běžné lisařské operace za studena. Může pracovat v ...
 • Lis LKJP 630 

  Haman, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem pohonu lisu LKJP 630, jehož uspořádání je pevně dané konstrukcí řady LKJP. Práce byla zadána ve spolupráci se společností ŽĎAS, a.s, která je zde představena. První část práce se věnuje ...
 • Lisy s přímým pohonem současné produkce 

  Bajdich, Matej
  Cieľom tejto práce je analyzovať problematiku mechanických lisov s priamym pohonom, ich porovnanie s mechanickými lismi poháňanými nepriamym pohonom a predstavenie lisov s priamym pohonom súčasnej produkcie na trhu. V prvej ...
 • Moderní hybridní pohony osobních vozidel 

  Švoma, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou současných hybridních pohonů v osobních automobilech. Práce obsahuje kategorizaci hybridních pohonů podle konstrukce a využití. Zabývá se také rozborem jednotlivých komponent ...
 • Návrh nákladního výtahu 

  Drápela, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nákladního výtahu. Výtah je poháněn speciálním mechanismem s využitím tlačného řetězu. Řetěz je veden ze zásobníku přes řetězové kolo do svislé vodící drážky. Na konci řetězu je ...
 • Planetová převodovka pohonu desky karuselu poháněná direct-drive motorem. 

  Žila, Slavomil
  Hlavním tématem této práce je analýza, návrh a konstrukce planetové převodovky pro pohon stolu karuselu. Teoretická část práce popisuje základní vlastnosti a pojmy planetových převodovek a momentových motorů. V dalším ...
 • Převodovky řazené pod zatížením 

  Formánek, Pavel
  Tato bakalářská práce je zaměřená na rozbor konstrukčních uspořádání, technických a provozních parametrů převodovek řazených pod zatížením. První část této práce je věnovaná rozdělení převodovek, jejich řazení a způsobům ...
 • Vyprošťovací lanový naviják pro mobilní stroje 

  Tichý, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá návrhem lanového navijáku pro mobilní stroje s maximální tažnou silou 20000 N. Práce je složena z technické zprávy a výkresové dokumentace. Technická zpráva obsahuje rešeršní část současných ...
 • Výroba modelu planetové převodovky na 3D FDM tiskárně 

  Magdon, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem planetové převodovky a následnou výrobou modelu s vyuţitím technologie Fused Deposition Modeling (FDM). V první části je popsán výrobní proces pomocí aditivních technologií, zaměřený ...
 • Vývoj převodových ústrojí 

  Kocman, František
  Tato bakalářská práce je zaměřená na aktuální trendy v oblasti převodových ústrojí osobních automobilů. Cílem bylo zpracovat přehled jednotlivých koncepcí s ohledem na aktuální trendy. U každé koncepce je popsána její ...