Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace metody Fused Deposition Modeling pro vyhotovení návrhu modelu planetového mechanismu 

  Kudláčová, Barbora
  Tato bakalářská práce má za cíl pojednat o návrhu a konstrukci modelu planetového me-chanismu s využitím technologie rapidního prototypování. Virtuální model byl vytvořen v parametrickém programu SolidWorks 2013 a vytištěn ...
 • Deskripce převodovek typu CYCLO-DRIVE 

  Nádvorník, Jan
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši zabývající se principem činnosti převodovek typu CYCLO-DRIVE a jejich využitím v praxi. Tato práce definuje základní vlastnosti cykloidního ozubení, základní rozdělení cykloidních ...
 • Mezní možnosti převodů evolventních ozubení 

  Šafář, Michal
  Cílem této práce je porovnat evolventní a cykloidní ozubení, které se používá u různých druhů převodovek. Ze začátku je pouze uvažována dvojice ozubených kol a poté jsou uvedeny i další typy převodů jako planetový převod ...
 • Planetové převodovky 

  Lamberský, Václav
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši zabývající se principem činnosti planetových převodovek. Tato práce definuje základní typy planetových převodovek, způsoby jejich výpočtů, porovnání s jinými typy převodovek a ...