Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh dlouhodobého finančního plánu 

  Měkynová, Simona
  Diplomová práce se skládá ze tří základních částí. První je teoretická část, která je zaměřena na problematiku finančního plánování. V následujícím oddílu jsou provedeny analýzy vnějšího a vnitřního okolí firmy, které ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Marková, Sabína
  Táto diplomová práca sa zaoberá zhotovením návrhu finančného plánu podniku. V prvej časti práce sú teoretické podklady k problematike finančného plánovania. Ďalšia časť práce predstavuje analyzovanú spoločnosť a obsahuje ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Kytlicová, Leona
  Diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se zabývá problematikou finančního plánování v podniku a je zaměřena na vytvoření dlouhodobého finančního plánu. V první kapitole práce jsou uvedena teoretická ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Joppek, Ľubomír
  Cieľom diplomovej práce je návrh podnikového finančného plánu vybranej spoločnosti. Prvá časť práce je zameraná na teoretické východiská finančného plánovania a zostavenia finančného plánu. V ďalšej časti je predstavená ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Bartuněk, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikového finančního plánu. První část práce je zaměřena na teoretická východiska finančního plánování. Následně je představena společnost a jsou provedeny analýzy jejího současného ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Strnadová, Martina
  Tato práce se zabývá návrhem finančního plánu podniku. První část práce je zaměřena na teoretická východiska finančního plánování. Druhá část je věnována představení vybrané společnosti a analýze současného stavu podniku. ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Křenková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou finančního plánování podniku. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, jejichž znalost je pro sestavení finančního plánu nezbytná. Následně je práce zaměřena na ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Žurek, Arne
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikového finančního plánu. V první části práce jsou vymezeny teoretické principy finančního plánování. Druhá část práce se zaměřuje na představení vybraného podniku, na které ...