Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh dlouhodobého finančního plánu 

    Měkynová, Simona
    Diplomová práce se skládá ze tří základních částí. První je teoretická část, která je zaměřena na problematiku finančního plánování. V následujícím oddílu jsou provedeny analýzy vnějšího a vnitřního okolí firmy, které ...
  • Návrh podnikového finančního plánu 

    Kytlicová, Leona
    Diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se zabývá problematikou finančního plánování v podniku a je zaměřena na vytvoření dlouhodobého finančního plánu. V první kapitole práce jsou uvedena teoretická ...