Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení a odměňování projekčních prací u provozovatele distribuční soustavy 

    Bracek, David
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou finančního odměňování projekčních prací, hodnocení kvality projektové dokumentace a také práv a odpovědností projektantů. V první části je práce zaměřena na kompetence projektantů ...
  • Návrh informačního systému 

    Kindlová, Dita
    Práce se zabývá návrhem a tvorbou informačního systému a technologiemi k tomuto cíli potřebnými. Vymezuje pojmy podstatné pro orientaci v problematice informačních systémů a sumarizuje základní znalosti potřebné pro vytvoření ...