Now showing items 1-2 of 2

  • Nekonvenční metody obrábění 

    Hanuska, Matúš
    Bakalárska práca sa zaoberá podrobným rozborom nekonvenčných technológií obrábania. V prvej časti je spracovaná charakteristika a základný princíp jednolivých nekonvenčných metód. V druhej časti sú analyzované technologické ...
  • Srovnání enviromentálních aspektů různých nekonvenčních technologií obrábění. 

    Muzikant, Dušan
    Tato práce se zabývá možným dopadem nekonvenčních metod obrábění na životní prostředí a lidský organismus. V první části této práce je popsána charakteristika a princip činnosti jednotlivých metod. Ve druhé části jsou ...