Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza plazmového řezání 

  Hauzarová, Michaela
  Metoda dělení materiálu plazmou je neustále se rozvíjející a stále častěji využívanou technologií. Plazma je používána od malých manuálních řezacích zařízení až po inteligentní plně automatizovaný systém. V této technologické ...
 • Dělení nosných profilů na stavbách 

  Protivínský, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá technologiemi dělení materiálů na stavbách. V první části jsou popsány jednotlivé metody dělení, jejich princip, dosahovaná kvalita řezů, náročnost na požadavky týkající se bezpečnosti a zdraví ...
 • Navržení vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z plechu 

  Chaloupková, Lucie
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z ocelového plechu 11 375. V práci je zpracováno několik variant výroby a to: výroba na ...
 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Kohoutová, Zuzana
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307-00 předkládá návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory z materiálu 11 373. Práce je zaměřena na tváření kovů za studena- stříhání. Na základě série ...
 • Řešení technologie součásti chladicí věže 

  Dobiáš, Radek
  Obsahem této diplomové práce je řešení výroby součásti z chladicí věže. Je navržen model chladicí věže dle specifikace zákazníka. Z ocelové konstrukce jsou vybrány 2 desky, které budou obráběny plazmovým řezáním. Je navržena ...
 • Stroj na řízené obrábění kruhových a čtvercových profilů 

  Bernatík, Michal
  V této práci jsou stručně popsané základní metody nekonvenčního obrábění, jako jsou jejich výhody, nevýhody a využití v praxi. Dále se zabývá kompletní konstrukcí stroje na řezání plazmou pro firmu Markos Production. Závěrem ...
 • Technologie paprskového řezání 

  Kocman, Luděk
  Diplomová práce se zabývá technologiemi paprskového řezání. Jsou v ní shrnuty dosavadní poznatky o těchto metodách řezání, jejich možnostech a využití. V praktické části je řešen úkol, zda je pro firmu technologicky a ...
 • Technologie výroby plechového dílu 

  Bartusek, Břetislav
  Cílem diplomové práce je návrh technologie výroby zadané součásti. Pro zadanou sou-část bude využita nekonvenční technologie tažení metodou Wheelon pro zhotovení podélných prolisů a následného řezání tvarových otvorů pomocí ...
 • Variantní řešení výroby brzdového kotouče motocyklu 

  Rozum, Josef
  Bakalářská práce předkládá variantní řešení hromadné výroby motocyklových brzdových kotoučů. Brzdové kotouče jsou součásti rotačního tvaru o velkém průměru a malé tloušťce zhotovené především z uhlíkové oceli. V práci jsou ...
 • Využití moderních technologií při výrobě ploché součásti z plechu 

  Kohoutová, Zuzana
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru 2303T002 předkládá využití moderních technologií při výrobě ploché součásti z plechu z materiálu 11 373. Práce je zaměřena na tváření kovů za studena- stříhání. Na ...
 • Výroba vzorku plazmového řezacího stroje 

  Klepárník, Ivo
  V této práci je řešena problematika plazmového řezání. Pojednává o principu, výhodách a nevýhodách plazmového řezání. Dále se zabývá konstrukci plazmového stroje s vytipováváním komponentů potřebných k polohování strojního ...