Now showing items 1-4 of 4

 • Optické vlastnosti asymetrických plasmonických struktur 

  Babocký, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá studiem rezonančních módů v asymetrických plasmonických strukturách. V první části jsou shrnuty základní teoretické modely pro popis rezonančních módů plasmonických nanostruktur. V další části ...
 • Plasmonic Antennas 

  Kvapil, Michal
  Tato disertační práce pojednává o plazmonických anténách. Rezonanční vlastnosti plazmonických antén jsou studovány teoreticky i experimentálně. Teoretické výpočty jsou prováděny v programu Lumerical FDTD Solutions užitím ...
 • Směrové plazmonické antény 

  Formanová, Veronika
  Práce pojednává o směrových plazmonických anténách ve tvaru písmene V. V práci je navrhnut analytický model výpočtu vyzařování těchto antén. Výsledky výpočtu pomocí navrženého modelu jsou srovnány s výsledky numerických ...
 • Tvorba plazmonických mikro a nanostruktur pomocí elektronové litografie 

  Babocký, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou plazmonických antén pomocí elektronové litografie. V první části jsou shrnuty informace o technologiích použitelných pro tvorbu kovových nano a mikrostruktur na křemíkovém a skleněném ...