Now showing items 1-18 of 18

 • Architektura a umění 

  Hrončeková, Barbora
  Návrh Mestskej galérie v meste Litomyšl reaguje hmotou na pohľadové osy mestskej štruktúry a jej rôzne výškové členenie. Hmota budovy je rozdelená na 5 celkov s rozdielnymi výškovými úrovňami. Hlavným princípom je prepájanie ...
 • Cukrářská dílna v Trutnově. Řešení technologické etapy procesů vnitřních a dokončovacích 

  Dolejška, Lukáš
  Bakalářská práce řeší přípravu a organizaci technologické etapy vnitřních a dokončovacích procesů v cukrářské dílně v Trutnově. Základem práce je rozpočet této technologické etapy a časový plán. Pozornost je dále věnována ...
 • Divadlo malých forem Brno 

  Greguška, Peter
  Témou bakalárskej práce je návrh divadla malých foriem v lokalite Brno – Střed. Pozemok je situovaný na severnom úbočí hradu Špilberk, v tesnom susedstve s parkom Obilní trh, verejným ochrancom práv a pôrodnicou Fakultnej ...
 • Ekonomické aspekty produktové inovace v Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber 

  Štěrba, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje produktové inovaci ve společnosti vyrábějící stavební materiály. V práci jsou analyzovány ekonomické aspekty této produktové inovace, které jsou posuzovány různými způsoby. Na základě zhodnocení ...
 • Hřiště 

  Haviarová, Kristína
  V mojej tvorbe je pre mňa doležitá rukodielnosť, konceptuálny prístup k sochárstvu, vnímanie priestoru, estetická a intuitívna práca s materiálom. Pokúšam sa o vyjadrenie stavu, ktorý nie vždy dokáže popísať slovami. Všetky ...
 • Hygric and mechanical parameters of ternary binder based plasters lightweighted by expanded perlite 

  Čáchová, Monika; Koňáková, Dana; Vejmelková, Eva; Vyšvařil, Martin; Bayer, Patrik (IOP Publishing, 2018-07-12)
  This article is focused on modern plasters with improved thermal insulating ability. The studied plasters were composed of lime, cement, ceramic powder, expanded perlite and silica sand. Regarding the matrix, three kinds ...
 • Penzion PREMIER v Janově nad Nisou, řešení technologické etapy dokončovací práce. 

  Pavlíková, Jana
  V bakalářské práci jsem se zabývala dokončovacími pracemi horní stavby, kde jsem se zaměřila na zhotovení omítek Hasit a zhotovení sauny. Omítky jsou kompletovány ručně z přednástřiku, jádrové omítky a finální štukové ...
 • Plastifikátory nahrazující vápno ve vápenocementových omítkách 

  Kajsrlík, Jan
  Tato práce se zabývá možností náhrady vápna ve vápenocementových omítkových maltách. S ohledem na komerčně prodávané přípravky zkoumá, jakými organickými látkami je možné nahradit vlastnosti vápna. Sleduje se jejich vliv ...
 • Plavecké centrum v Brně 

  Froňková, Dominika
  Tématem projektu je návrh novostavby plaveckého centra v lokalitě Brno- Židenice. Pozemek se nachází na západě městské části Brno-Židenice, v těsném sousedství s městskou částí Brno-Vinohrady. Návrh vychází z tvaru pozemku, ...
 • Polyfunkční dům v Mikulově 

  Kučera, Pavel
  Bakalářská práce navazuje na projekt vypracovaný v rámci předmětu AG035 Ateliér architektonické tvorby. Předmětem návrhu je polyfunkční dům v místě proluky, která v současné době slouží jako parkoviště, popřípadě tržiště. ...
 • Polyfunkční koncový dům v Karlových Varech 

  Růžička, Jiří
  Projekt řeší návrh polyfunkčního dumu ve stavební proluce, uvažovaná lokalita stavby se nachází v Karlových Varech, v ulici Na Vyhlíce. Jedná se o lázeňskou chráněnou lokalitu. Součástí projektu je dispoziční řešení a ...
 • Polyfunkční rodinný dům 

  Vdoleček, Jaroslav
  Cieľom bakalárskej práce je návrh polyfunkčného rodinného domu s prevádzkou právnickej kancelárie. Dom je navrhnutý ako murovaný z pálených tvárnic Porotherm profi. Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené železobetónovými ...
 • Příprava a organizace výstavby souboru bytových domů ve Štětí 

  Sládek, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je příprava a organizace výstavby bytových domů ve Štětí. V technologickém předpisu se zabývám všemi vrstvami podlah od konstrukce stropu v bytových domech. V objektech jsou těžké podlahy. ...
 • Rodinný dům Rb-3 

  Růžička, Jiří
  Projekt řeší návrh rodinného domu s malou provozovnou. Součástí projektu je dispoziční řešení a konstrukční návrh domu. Dům je třípodlažní s obytným podkrovím a jednom podzemním podlaží. Je řešený jako samostatně stojící. ...
 • Rodinný dvojdům, Lanškroun 

  Němec, Ondřej
  Bakalářská práce vychází z návrhu rodinného dvojdomu v Lanškrouně, na ulici Slovenské. Zadaná stavební parcela se nachází v nově vzniklé čtvrti, na okraji města, která je určená pro zástavbu rodinnými domy. Dvojdům má tvar ...
 • Studium odolnosti povrchových úprav ETICS vůči biotickému napadení 

  Těžká, Adéla
  Tato diplomová práce se zabývá studiem odolnosti povrchovým úprav ETICS vůči biotickému napadení. Teoretická část vypracovává rešerši zaměřenou na biotické napadení fasád objektů zateplených pomocí kontaktního zateplovacího ...
 • Studium vlastností vápenných malt pro obnovu omítek historických staveb 

  Kolouchová, Eliška
  Teoretická část této diplomové práce pojednává o historických postupech přípravy vápenné malty a současných možnostech obnovy vápenných omítek památkově chráněných objektů. Experimentální část je zaměřena na srovnání ...
 • Tenkovrstvé geopolymerní omítky pro vnější použití 

  Ručková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou venkovních tenkovrstvých geopolymerních omítek, u kterých je zkoumán vliv přídavku různých typů superplastifikátorů v jejich různém množství na vlastnosti geopolymerních omítek. ...