Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza mechanismu tvoření třísky při obrábění titanových slitin 

  Popelka, Zdeněk
  Tato práce je zaměřena na analýzu mechanismu tvoření třísky při obrábění titanových slitin, jejichž využití v průmyslu je v poslední době stále více aktuální. Mechanismus tvorby tříšky se liší od třísek při obrábění ocelí ...
 • Aplikace metody difrakce zpětně odražených elektronů v materiálovém inženýrství 

  Man, Ondřej
  Práce se zabývá principy a obecnými aplikacemi metody difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD). Jsou popsány praktické zkušenosti v aplikacích metody při studiu jednak vysoce deformované struktury mědi a její stability ...
 • Dokončovací technologie využívající plastickou deformaci povrchu 

  Lipka, Ondřej
  Práce obsahuje rešerši současných dokončovacích technologií, jejichž podstatou je plastická deformace povrchu. V této studii jsou konkrétně rozebrány technologie leštění, válečkování, hlazení a otryskávání. Práce uvádí ...
 • Fatigue Life of 7475-T7351 Aluminum After Local Severe Plastic Deformation Caused by Machining 

  Ohnišťová, Petra; Píška, Miroslav; Petrenec, Martin; Dluhoš, Jiří; Horníková, Jana; Šandera, Pavel (MPDI, 2019-11-03)
  The fatigue properties of thermo-mechanically treated and machined aluminum alloy 7475-T7351 have been studied. The applied advanced machining strategy induced intensive plastic deformation on the machined surface under ...
 • Optimalizace sběrného výfukového potrubí Škoda 1,2 MPI 

  Kubiš, Milan
  Tématem této diplomové práce je optimalizace sběrného výfukového potrubí ŠKODA 1,2 MPI s ohledem na plastickou deformaci při tepelném namáhání. První část je zaměřena na obecný popis modulu katalyzátoru, jehož součástí je ...
 • Problematika tryskání povrchů 

  Lánc, Kryštof
  Práce je primárně zaměřena na teoretické zpracování technologie tryskání, která patří mezi dokončovací operace využívající plastickou deformaci. Obsahem studie je základní princip, rozdělení a popis tryskacích zařízení, ...
 • Prověření vlastností krimpových spojů 

  Horák, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá popisem mechanicky nerozebíratelných spojení, tzv. krimpovým spojem. Nejčastěji používanými materiály jsou měď, mosaz a bronz. Krimpové spoje se dělí na spoje s otevřenou dutinkou, uzavřenou ...
 • Stínidlo průmyslového svítidla z plechu - návrh technologie výroby 

  Zelinka, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je porovnat technologie výroby hlubokého tažení pro zadaný typ výtažku. Jedná se o stínidlo průmyslového svítidla z plechu. Porovnávat se bude hydromechanické tažení, postupné hluboké tažení a ...
 • Výroba pouzdra pružiny protlačováním za studena. 

  Třeštík, Jakub
  TŘEŠTÍK Jakub: Výroba pouzdra pružiny protlačováním za studena. Diplomová práce prezenčního magisterského studia, 2. ročník, letní semestr, akademický rok 2009/2010, studijní skupina 5O/60 Strojní inženýrství – Strojírenská ...