Now showing items 1-2 of 2

  • Technologie výroby součástí z plastu 

    Špičák, Pavel
    Projekt, vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307- 00 Strojírenské technologie, předkládá návrh technologie výroby součásti z plastů- krytky do stolu. V úvodní části studie jsou popsány vlastnosti, rozdělení a ...
  • Výroba součásti z plastu 

    Ruibar, Jakub
    Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307-00 Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výrovy součásti z plasu – středič etiket na CD. V literární studii jsou shrnuty základy problematiky ...