Now showing items 1-1 of 1

  • Design invalidního vozíku 

    Štubianová, Zuzana
    Témou tejto diplomovej práce je návrh manuálneho invalidného vozíka pre užívateľov s paralýzou hornej časti tela , paraplégiou. Užívateľ je centrálnym objektom práce, dôraz je kladený na jeho potreby a zároveň na vnímanie ...