Now showing items 1-2 of 3

  • Geometrie život podporujících forem v architektonickém návrhu 

    Volnohradský, Radan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
    Proces vizuálního vnímání, popsaný v první stati, podrobněji zkoumá neuroestetika, která se stává pojítkem k pochopení přijímaných obrazů a reakcí v mozku. V této souvislosti poukazuje na význam a krásu fraktálních struktur. ...
  • Platónské objekty 

    Polcarová, Markéta
    Práce zkoumá tvarové možnosti jednotlivých objektů a jejich transformaci. Ústředním tématem je geometrie platonských těles a jejich reprodukce pomocí tavného lepidla, které umožňuje následnou deformaci objektů díky své ...