Now showing items 1-2 of 2

  • Systémy se stěnovým vytápěním 

    Bendová, Martina
    Tato práce se zabývá tématem „Systémy se stěnovým vytápěním“. Na toto téma je zpracována teoretická část. Dále experimentální část, která se zabývá měřením stěnového vytápění a porovnáním výsledků se softwarem CalA. Následně ...
  • Tepelné výměníky pro klimatizaci 

    Pavlíček, Michal
    Teze je rozdělena na 2 části. V první části se zaměřuje na klasifikaci a charakterizaci jednotlivých typů výměníků. V druhé části je popsán postup návrhu a teoretický výpočet tepelného výměníku. Získané výsledky jsou pak ...