Now showing items 1-2 of 2

  • Předpjatý most na rychlostní komunikaci 

    Juřenčáková, Jana
    Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu na rychlostní komunikaci přes ploché údolí Vsetínské Bečvy mezi městy Valašské Meziříčí a Vsetín. Pro každý směr komunikace je vybudována samostatná nosná konstrukce, pro ...
  • Půdorysně zakřivená oblouková lávka pro pěší 

    Trenz, Jan
    Náplní práce je navrhnout zakřivenou obloukovou lávku. Hlavní nosnou konstrukci tvoří spřažená mostovka podepřená ocelovým obloukem. Důraz je kladen na nalezení optimálních tvaru oblouku a průřezů prvků. Lávka je posouzena ...