Now showing items 1-2 of 2

  • Pletysmografie pro zpracování retinálních sekvencí 

    Plavcová, Daniela
    Zrak je jedním z pěti lidských smyslů a je velmi důležitým pro zkoumání blízkého i vzdáleného okolí. Tomu ovšem brání různé oční vady, které mohou souviset s cévním systémem sítnice a pulzacemi, které jsou na ní pozorovatelné. ...
  • Snímač tepu integrovaný v počítačové myši 

    Dítě, Martin
    Cílem této práce je navrhnout a zhotovit snímač tepové frekvence, zabudovaný v počítačové myši. Řešení využívá principu fotopletysmografie. Akviziční sestava byla zhotovena za pomocí vyrobeného optického detektoru, platformy ...