Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace plné metody konsolidace dle české účetní legislativy a IFRS 

  Kabeláková, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá plnou metodou konsolidace dle české účetní legislativy a dle IFRS. Teoretická část je věnována významu a právní úpravě konsolidované účetní závěrky, základním pojmům jako je míra vlivu, ...
 • Konsolidovaná účetní závěrka 

  Korčáková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování konsolidované účetní závěrky podniku a následnému posouzení výkonnosti konsolidačního celku. Stěžejní část je věnována charakteristice metod konsolidace, postupu při ...
 • Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci 

  Vlašicová, Iveta
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení vlivu zakoupení obchodního podílu ve vybrané společnosti, čímž dochází k rozšíření konsolidačního celku, na ekonomickou situaci koncernu. Před zhodnocením ekonomické situace ...
 • Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci 

  Suchá, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku konsolidované účetní závěrky a zhodnocení vlivu rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci. První část práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou pro dané ...
 • Zhodnocení vlivu změny metody konsolidace na ekonomickou situaci vybraného koncernu 

  Šerá, Gabriela
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku konsolidované účetní závěrky. Práce pojednává o možné změně konsolidační metody za předpokladu prodeje podílu. Na základě závěrů plynoucí z finanční analýzy konsolidované účetní ...