Now showing items 1-9 of 9

 • Bazénová hala v Ostravě 

  Ševčíková, Lenka
  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení bazénové haly v Ostravě. Hala se skládá ze dvou částí – bazén a jeho příslušenství. Konstrukce je obdélníkového půdorysu o rozměrech 30x47,4m a 15x45m. Budou navrhnuty tři různé ...
 • Konstrukce administrativní budovy v Brně 

  Svršek, Josef
  Cílem bakalářské práce je návrh konstrukce administrativní budovy. Budova má obdelníkový půdorys o rozměrech 32x21 m. Zastřešení nad 3.NP je tvořeno dřevěnou konstrukcí, kde hlavním nosným prvkem je plnostěnný nosník s ...
 • Lávka pro pěší přes řeku Berounku 

  Kováčová, Kristýna
  Předmětem bakalářské práce je vypracování statického řešení lávky pro pěší přes řeku Berounku. Konstrukce je vytvořena jako 3D model. Stanovení vnitřních sil pomocí metody konečných prvků v programu Scia Engineer 15.1. Na ...
 • Ocelová konstrukce tribuny 

  Laža, Matěj
  Cílem práce je navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci zastřešení stávající betonové tribuny v Brně za Lužánkami. Půdorysný rozměr konstrukce je 100x25 m. Hlavní vazbu tvoří 21 vazníků s rámovým spojem v osové vzdálenosti ...
 • Pavilon botanické zahrady v Brně 

  Rusoňová, Nikola
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce botanického pavilonu v Brně. Konstrukce má eliptický půdorys o rozměrech 34 x 20 m, výška 9 m. Nosnou konstrukci tvoří 16 zakřivených nosných žeber, které ...
 • Víceúčelová hala v Hodoníně 

  Grufíková, Markéta
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce výtvarné galerie. Hala má eliptický půdorys, rozměry jsou 25 x 40 m a výška 12 m. Nosnou konstrukci tvoří 24 nosných zakřivených žeber, které jsou v horní ...
 • Výrobní hala v Lounech 

  Jirásek, Marek
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení výrobní haly v Lounech. Hala má půdorys obdélníkového tvaru o rozměrech 68x30m. Nosná konstrukce haly bude řešena jako ocelová rámová s příhradovým zastřešením, ztužidly a vaznicemi ...
 • Výstavní pavilon v Olomouci 

  Ćmiel, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem haly pro výstavní účely o kruhovém půdorysu s průměrem 35m. Hala je koncipována jako kopule vazby schwedlerovy soustavy. Návrh je proveden jako koule a je proveden z trubek. Součástí ...
 • Železniční most přes místní silnici 

  Olbert, Jan
  Práce se zabývá variantním návrhem nosné ocelové konstrukce jednokolejného železničního mostu na trati Tišnov – Nové Město na Moravě. Úkolem je přemostění místní komunikace mostním objektem o jednom poli na rozpětí 40 m.