Now showing items 1-2 of 2

  • Novostavba distribučního skladu v Červeném Kostelci - realizace etapy spodní stavby 

    Světlík, Jiří
    Předmětem mé bakalářské práce je zpracování vybraných kapitol stavebně technologického projektu hrubé spodní stavby skladové haly společně s opěrnými zdmi včetně hlavních terénních úprav. Jedná se o novostavbu skladové ...
  • Založení dálničního mostu 

    Krtek, Jiří
    Cílem bakalářské práce je analýza založení dálničního mostu na úseku Veselí nad Lužnicí - Tábor dálnice D3. Rešeršní část rozebírá plošné a hlubinné zakládaní mostních objektů. Praktická část se zabývá výpočty různými ...