Now showing items 1-2 of 2

  • Motel 

    Veselský, Jaroslav
    Předmětem diplomové práce je návrh novostavby Motelu v Mikulově na Moravě. Objekt je umístěn na pozemku v bezprostřední blízkosti silnice I. třídy. Pozemek je mírně svažitý a nachází se v okrajové části města. Objekt má ...
  • Polyfunkční dům v Líšni 

    Fuchsová, Zuzana
    Tématem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v Líšni. Pozemek se nachází u ulice Novolíšeňská v brněnské městské části Brno-Líšeň. V návrhu využíváme přístup ze severu z ulice Josefy Faimonové přes pozemek města. ...