Now showing items 1-20 of 70

 • Adaptace mateřské školy na moderní bydlení 

  Peciarová, Gabriela
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom adaptácie a prístavby objektu materskej škôlky v obci Pravenec. Objekt bol postavený v roku 1963 a pôvodne slúžil ako materská škôlka a jasle. K svojmu pôvodnému účel bol využívaný ...
 • Administrativní budova 

  Michalov, Patrik
  Témou diplomovej práce je administratívna budova spracovaná na úrovni projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb. Objekt je výškovo rozdelený do štyroch nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. Je rozdelený ...
 • Autosalon 

  Mošaťová, Kristína
  Táto diplomová práca sa zaoberá riešením projektovej dokumentácie pre novostavbu Autosalónu Suzuki. Navrhovaný objekt je situovaný na území Nitrianskeho kraja, v Topoľčianskom okrese, konkrétne v okrajovej časti mesta ...
 • Bezbariérový rodinný dům 

  Kaczová, Silvia
  Predmetom projektu je novostavba bezbariérového rodinného domu v katastrálnom území Brno-Slatina. Dom je navrhnutý pre 4-člennú rodinu. Objekt nie je podsklepený a má dve nadzemné podlažia. V prvom nadzemnom podlaží sa ...
 • Bytový dům 

  Vlado, Roman
  Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh novostavby bytového domu v katastrálnom území obce Čachtice. Objekt sa nachádza na voľnom pozemku uprostred obce. Na použitú parcelu sa musí dobudovať nová príjazdová komunikácia. ...
 • Bytový dům 

  Melo, Jaroslav
  Diplomová práca rieši novostavbu bytového domu v Nitre. Budova je umiestnená na Kmeťovej ulici. Stavba má štyri nadzemné podlažia a a jedno podzemné s hromadnými garážami. 1NP sa nachádza poliklinika. Ostatné podlažia sú ...
 • Bytový dům 

  Kušnir, Jakub
  Predmetom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a vypracovať projektovú dokumentáciu novostavby bytového domu. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Brno-Židenice a parcelné číslo pozemku je 7652/22. Budova sa nachádza ...
 • Bytový dům 

  Bošková, Katarína
  Táto bakalárska práca je spracovaná ako časť projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby. Riešeným objektom je bytový dom v meste Púchov na Gorazdovej ulici. Bytový dom má päť nadzemných a jedno podzemné podlažie. Celkovo ...
 • Bytový dům 

  Kalivoda, Maroš
  Predmetom bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavby bytového domu. Jedná sa o objekt so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. V podzemnom podlaží sa nachádzajú garáže a ...
 • Bytový dům 

  Jakobei, Michal
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie k realizácii stavby pre rezidenčný bytový dom. Bytový dom sa nachádza vo Zvolene, parcely projektu spadajú pod katastrálne územie Zvolen. ...
 • Bytový dům 

  Jakubík, Martin
  Bakalárska práce sa zaoberá návrhom bytového domu v Žiline, ul. Pri Rajčianke (okres Žilina). Navrhovaný objekt je samostatné stojaci bytový dom, osadený na rovinatý pozemok. Objekt má 5 nadzemných a jedno podzemné podlažie. ...
 • Bytový dům - Brno-Bystrc, ulice Kamechy 

  Petráš, Vladimír
  Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh novostavby bytového domu so šiestimi podlažiami. Bytový dom sa nachádza v katastrálnom území Brno – Bystrc. Toto miesto sa nachádza v okrajovej časti mesta Brno. Bytový dom je ...
 • Bytový dům s komerčními prostorami 

  Pevný, Tomáš
  Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie k vytvoreniu Bytového domu s komerčnými priestormi v katastrálnom území obce Trenčianske Stankovce, časť Malé Stankovce. Bytový dom s komerčnými ...
 • Bytový dům v Gbeloch 

  Masaryk, Andrej
  Bakalárska práca je projekt bytového domu v meste Gbely. Bytový dom je projektovaný ako štvorpodlažný dom s jedným podzemným podlažím. Budova je navrhnutá ako objekt s dvanástimi bytovými jednotkami. Dom má plochú strechu. ...
 • Bytový dům v Žilině 

  Baculak, Ladislav
  Bakalárska práca je projekt bytového domu v meste Žilina. Bytový dom je projektovaný ako dvojpodlažný dom, nepodpivničený. Budova je navrhnutá ako objekt s dvanástimi bytovými jednotkami. Dom má plochú strechu. Murivo je ...
 • Hotel 

  Chromjak, Martin
  Táto diplomová práca je zameraná na projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby Hotela. Budova má 6 nadzemných podlaží. Na 1. NP sa nachádza vstupná hala, bar, tanečná sála, reštaurácia, konferenčné miestnosti a wellness ...
 • Hotel 

  Smatana, Róbert
  Cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu novostavby hotela. Stavba bude umiestnená v rekreačnej oblasti Sigord pri obci Kokošovce na Slovensku. Objekt je samostatne stojaci, čiastočne ...
 • Hotel Nábřeží u Kunovské přehrady 

  Dananaiová, Ladislava
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom hotelu s reštauráciou v rekreačnej časti Kunov v blízkosti mesta Senica a je navrhovaný na kapacitu 50 ubytovaných osôb. V mnou navrhovanóm hotely sa nachádzajú min. 2-lôžkové hotelové ...
 • Konverze obilního sila ve Zlíně 

  Mikócziová, Martina
  Predmetom bakalárskej práce je konverzia obilného sila v Zlíne, ktoré leží na západnom okraji baťovského areálu, za hranicou Mestskej pamiatkovej zóny. Pozdĺž južnej strany pozemku vedie železničná trať č.331 Otrokovice-Vizovice ...
 • Materská škola Ružomberok 

  Dubská, Petra
  Predmetom mojej diplomovej práce je návrh a projektová dokumentácia novostavby materskej školy v meste Ružomberok. Objekt je situovaný na rovinatom pozemku obdĺžnikového tvaru v kľudnej lokalite. Pôdorys budovy je členitý. ...