Now showing items 1-20 of 40

 • Analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona 

  Nenál, Marek
  Diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením umísťování staveb dle stavebního zákona. V teoretické části je charakterizován stavební zákon, formy územních rozhodnutí s jejich podrobným členěním, obecné požadavky na ...
 • Analýza vhodného využití sportovního objektu v Brně-Líšni 

  Autrata, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení sportovního objektu z hlediska výhodnosti adaptace pro různé způsoby využití. Posuzovaným objektem je badmintonová hala nacházející se v ulici Úlehlova v Brně. Nejprve je ...
 • Bytový dům 

  Petr, Zdeněk
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení bytového domu. Objekt se nachází na okraji vesnice Svijany. Terén je mírně svažitý. V blízkosti pozemku byl proveden geologický průzkum. ...
 • Bytový dům 

  Bíla, Martin
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro bytový dům v katastrálním území města Velká Bíteš s téměř nulovou spotřebou. Objekt se nachází na okraji města v zastavitelném území ...
 • Dům s pečovatelskou službou 

  Pella, Radim
  Tato práce řeší novostavbu domu s pečovatelskou službou v Prostějově. Objekt zahrnuje 36 bytových jednotek typu 1+kk a 2 bytové jednotky 3+kk. V budově jsou navrženy další provozy související s provozem pečovatelské služby ...
 • Energeticky efektivní horská chata 

  Němec, Ondřej
  Diplomová práce vychází z návrhu energeticky efektivní horské chaty v horském středisku Čenkovice. Na zadaném pozemku se v současné době nachází stávající objekt horské služby. Pozemek je většího rozměru, středně svažitý, ...
 • Horský hotel 

  Kyceltová, Lucie
  Tématem této práce je stavební řešení novostavby horského hotelu se službami wellness ve Špindlerově Mlýně. Parcela se nachází v klidné části města, okolí tvoří zalesněná plocha i řeka Labe.V řešeném hotelu se nachází ...
 • Hotel 

  Belatka, Martin
  Tato diplomová práce řeší návrh hotelu ve městě Třebíč, na ulici Svabinského. Hotel je navržen jako čtyřpodlažní, podsklepený, s plochou střechou nad 4NP a s terasou ve 4NP. V hotelu je 20 pokojů s celkovou kapacitou 44 ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Ptačin, Ján
  Nová budova mestskej knižnice v Přerove by mala spĺňať celú radu dôležitých požiadaviek. Od zapracovania nárokov prevádzkovateľa MěK, cez zmysluplnú reakciu na existujúcu urbanistickú štruktúru, postavenú na dôslednom ...
 • Obnova katastrálního operátu přepracováním 

  Šnajdrvintová, Kateřina
  V bakalářské práci je zpracován postup obnovy katastrálního operátu přepracováním na mapu KMD v katastrálním území Cíkov . Je popsán důvod, účel, jednotlivé etapy digitalizace a jednotlivé způsoby provádění obnovy katastrálního ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Krajan, Viktor
  Architektúra vychádzajúca z filozofie návrhu, ukazuje koncept usporiadania osmich objemov s volným vzorom, ktorý vytvára maximálne množstvo otvoreného a ľahkého priestoru. Štruktúra parcely je tvorená so siedmich bytových ...
 • Polyfunkční dům Jihlava, Handlovy Dvory 

  Blažek, Martin
  Předmětem této diplomové práce je projektová dokumentace novostavby polyfunkčního domu na pozemku v Jihlavě, Handlových Dvorech. Budova je půdorysně tvaru výrazně podlouhlého kosodélníku a je schodišťovým prostorem členěna ...
 • Porovnání cen bytového domu v k.ú. Brno - Židenice stanovených dle platných oceňovacích předpisů 

  Jursa, Michal
  Cena je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňuje lidské rozhodování ve spojitosti s bytovými domy. V první části práce jsem se věnoval názvosloví a postupům tvorby cen dle platných oceňovacích a předpisů. V druhé ...
 • Reportovací nástroj nad git 

  Nečas, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá implementací softwarového nástroje pro vytváření a vizualizaci statistických informací o práci v souborech, které sleduje systém správy verzí - Git. Systém Git nemá funkce pro grafické znázornění ...
 • Residential Building 

  Buiglová, Kristýna
  Diplomová práce, kterou jsem vypracovala je projektovou dokumentací stavební části k provedení novostavby bytového domu. Navržený bytový dům je umístěn na pozemku parcela č. 109/7, v k. ú. Lazce, v obci Olomouc. Související ...
 • Rodinný dům 

  Koudelová, Kateřina
  Záměrem bakalářské práce je návrh rodinného domu v obci Nové Veselí, v ulici Zahradní. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Je navržen jako dvoupodlažní dům, plně podsklepený, s vestavěnou garáží a s plochou střechou. ...
 • Rodinný dům 

  Hort, Martin
  Tato bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Náměšti nad Oslavou v okrese Třebíč. Rodinný dům je navržený jako dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt zastřešen plochými střechami. Projekt vznikl za účelem návrhu ...
 • Rodinný dům 

  Pelc, Jan
  Téma bakalářské práce je rodinný dům. Dům je navržen ze stěnového systému POROTHERM, má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Střecha objektu je navržena sedlová. Dům je situován na pozemku svažitém k jižní straně. ...
 • Rodinný dům 

  Bereňová, Patrícia
  Zámerom bakalárskej práce je návrh rodinného domu v meste Brno - Soběšice, na ulici Habrová. Dom je navrhnutý pre štvorčlennú rodinu. Dom má dve nadzemné podlažia, druhé nadzemné podlažie je obytné podkrovie so sedlovou ...
 • Rodinný dům 

  Ondřich, Lukáš
  Záměr bakalářské práce je návrh rodinného domu ve městě Brno – sever v ulici Čekanková. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu. Dům je navržen jako dvoupodlažní dům, podsklepený, s vestavěnou dvojgaráží a se sedlovou střechou. ...