Now showing items 1-2 of 2

  • Modifikace letounu EV-55 pro přistání na vodní hladině 

    Šponer, Jan
    Diplomová práce se zabývá modifikací stávající pozemní verze letounu EV-55 pro možnost přistání na vodní hladině. Snahou je najít takovou variantu, která nepovede k výrazným konstrukčním zásahům do draku letounu a bude ...
  • Přistávací zařízení ultralehkých letounů a jejich zatížení 

    Talanda, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá technickým řešením a zatížením přistávacích zařízení ultralehkých letounů. Jsou v ní vyloženy požadavky kladené na přistávací zařízení, základní uspořádání a konstrukční řešení přistávacích ...