Now showing items 1-20 of 38

 • 3D aplikace v Javě 

  Slavík, Roman
  Tato bakalářská práce popisuje rozdíly mezi grafickými knihovnami Java3D API a jMonkey engine. První část práce je zaměřena na vlastnosti a rozdíly v architektuře obou knihoven. Ve druhé části je pomocí několika testů ...
 • Analýza audio signálu v reálném čase 

  Řezáč, Martin
  Cílem této práce je vytvořit program, který bude schopen na základě příchozích audio vzorků rozpoznávat v reálném čase základní frekvenci tónu, na základě určené frekvence vytvářet MIDI informace a ty posílat na zvolené ...
 • Blender plugin pro převod modelů na vektorovou grafiku 

  Kopáček, Jiří
  Tato práce řeší návrh a implementaci rozšíření (pluginu) pro software Blender. Toto rozšíření přidává funkcionalitu převodu 3D modelů ve scéně Blenderu na soubor 2D vektorové grafiky ve formátu SVG tak, aby tento soubor ...
 • Detekce sítí P2P pomocí NetFlow 

  Starigazda, Michal
  Tento dokument se věnuje problematice identifikace P2P sítí v NetFlow záznamech. V práci jsou představeny možné metody identifikace P2P sítí a následné porovnání jejich výhod a nevýhod oproti metodě využívající technologii ...
 • Detekce síťových útoků pomocí statistických modelů nad netflow daty 

  Čegan, Jakub
  Diplomová práce popisuje vybrané metody detekce síťových útoků pomocí aplikace statistických modelů nad NetFlow daty. V úvodní části popisuje některé hrozby, které často postihují počítačové sítě a jsou dobře detekovatelné ...
 • Editor EXIF a IPTC údajů z fotografií 

  Kužel, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací programu, který slouží k editaci EXIF a IPTC údajů u fotografií formátu jpeg. Aplikace dále umožňuje zobrazování náhledů fotografií, úpravu fotografií pomocí ...
 • Generátor datového provozu pro průmyslové protokoly 

  Šnajdr, Václav
  Bakalářská práce se zabývá generováním datového provozu průmyslových SCADA protokolů a jejich implementaci do nástroje JMeter. Tento nástroj je možno rozšiřovat pomocí modulů. V teoretické části jsou popsány tři protokoly ...
 • Grafický editor pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE Batching API 

  Hanus, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem implementace grafického editoru pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE Batching API v podobě zásuvného modulu pro vývojové prostředí IntelliJ IDEA. Zaměřuje se hlavně na ...
 • Jednoduchý správce oken pro X Window System 

  Zajdák, Jiří
  Cílem projektu je vytvoření jednoduchého správce oken pro X Window System. Nejprve jsou v textu vysvětlené principy výstavby grafických aplikací, dále návrh správce oken a jeho implementace. Správce oken dekoruje top-level ...
 • Knihovna zdrojů a citací pro DokuWiki 

  Kubík, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace knihovny publikací jako zásuvného modulu pro wiki systém DokuWiki. Práce obsahuje základní informace o DokuWiki a tvorbě jejich doplňků. Dále je zde rozepsána funkcionalita, ...
 • Komunikační modul pro simulátor X-PLANE 

  Kolář, Michal
  V rámci diplomové práce byl řešen návrh komunikačního modulu pro letecký simulátor X-Plane, pomocí kterého je možné číst data ze simulátoru nebo změnit aktuální letovou situaci.
 • Middle-ware pro HW/SW co-design 

  Hons, Petr
  Práce se zabývá návrhem a implementací nové verze serveru Middleware a komunikační knihovny. Nová verze využívá návrhový vzor Reaktor pro obsluhu požadavků z různých zdrojů. Práce popisuje platformně nezávislé řešení ...
 • Modelování HW designu v UGE 

  Varga, Ladislav
  Predmetom tejto práce bolo navrhnúť zásuvný modul pre program Univerzálny grafický editor, ktorý uživateľom umožní vytvárať návrh hardware. Návrh HW architektúry začína spravidla kreslením blokových schém navrhovaného ...
 • Moderní editor zdrojového kódu pro zadaný jazyk 

  Srna, Pavol
  Hlavným cieľom tejto práce je zoznámiť sa s aplikačným rozhraním vývojového prostredia eclipse a vhodne rozšíriť jeho editor zdrojového kódu tak, aby pre jazyk SIT mal rysy moderných textových editorov. Práca ukazuje ...
 • Monitorování síťových prvků s využitím nástroje Munin 

  Vicen, Šimon
  Táto práca sa zaoberá problematikou monitorovacích systémov, konkrétne ich možnosťami a spôsobmi monitorovania sieťových prvkov, zabezpečených prístupov k vybraným parametrom s využívaním modulov v systéme Munin. Práca ...
 • Nástroj pro analýzu obsahu síťové komunikace 

  Mareš, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace nástroje pro analýzu obsahu síťové komunikace v rámci projektu SEC6NET na FIT VUT v Brně. Jsou zde popsány požadavky na takovýto nástroj a problémy, které tyto ...
 • Ochrana datové sítě s využitím dat NetFlow 

  Hanousek, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií NetFlow, která umožňuje podrobné monitorování počítačových sítí. V teoretické části jsou představeny nejznámější bezpečnostní hrozby pro datovou síť. Pro vybrané z nich jsou ...
 • Ochrana datové sítě s využitím NetFlow dat 

  Dokoupil, Tomáš
  Práce se zabývá oblastí bezpečnosti datové sítě zejména z hlediska její ochrany pomocí NetFlow technologie. V rámci práce jsou popsány možnosti a prostředky ke správě a zabezpečení sítě, dále je provedena analýza hrozeb a ...
 • Paralelizace sestavení v prostředí Jenkins 

  Lukášová, Michaela
  Tato práce se zabývá paralelním sestavením balíku vývojového prostředí Codasip Studio. Zaměřuje se na možnosti paralelizace v prostředí Jenkins. Implementované řešení se soustřeďuje zejména na urychlení aktuálního procesu ...
 • Physiocrate: A SignalPlant Toolbox for Respiratory, Blood Pressure and EMG Signal Analysis 

  Nejedlý, Petr; Virgala, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper presented here describes the SignalPlant library for analysis of physiological signals. This library contains plugins for analysis of continuous blood pressure (BP), respiratory signals (RESP) and electromyographic ...