Now showing items 1-2 of 2

  • Malé tepelné čerpadlo poháněné plynovým spalovacím motorem 

    Poul, Josef
    Diplomová práce se věnuje problematice plynových tepelných čerpadel. Je zde provedena rešerše tepelných čerpadel obecně a následně návrh parametrů plynového tepelného čerpadla pro zadané provozní parametry. Navržená koncepce ...
  • Systémy přímého chlazení v potravinářských provozech 

    Kotásek, Petr
    Diplomová práce se zabývá systémy přímého chlazení potravinářských provozů. Práce se za-měřuje na popis jednotlivých komponentů chladicího okruhu s důrazem na volbu chladiva. Výsledkem práce je návrh systému přímého chlazení ...