Now showing items 1-20 of 28

 • Akumulace energie v systémech TZB 

  Bílek, Martin
  Předmětem této diplomové práce je akumulace energie v systémech technických zařízení budov. V první části teoretické seznámení s podstatou akumulace energie. V druhé části návrh dvou variant přípravy teplé vody v panelovém ...
 • Deformačně-napěťová analýza vybraných komponent škrtícího ventilu 

  Lisický, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou součásti využívané pro regulaci množství přivedeného plynu u plynového kotle. Postupně dojde k seznámení s řešenou problematikou, určení zatížení a následné aplikaci ...
 • Hydraulika otopných soustav 

  Paták, Jiří
  Teoretická část se zabývá problematikou hydrauliky otopných systémů. Experimentální část se zabývá měřením oběhového čerpadla a měření armatury - kulového kohoutu. Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody pro novostavbu ...
 • Kotel na spalování vysokopecního plynu 

  Štipský, Pavel
  Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu plynového kotle na spalování vysokopecního plynu. Úvod práce obsahuje stechiometrii spalovaného paliva pro zjištění optimálního množství spalovacího vzduchu a skutečného ...
 • Modernizace a ekologizace teplárny 

  Sobotka, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh zařízení na výrobu tepla a elektrické energie (KVET – kombinovaná výroba elektřiny a tepla) s těmito požadavky: - Instalace nového zařízení na místo fyzicky a morálně dožitého stávajícího ...
 • Návrh autonomního topného zdroje 

  Pejcl, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh vhodného topného zdroje na vytápění a ohřev teplé vody. Jsou zde řešeny provozní náklady různých typů zdrojů tepla, které jsou mezi sebou porovnávány. V další části práce je proveden ...
 • Návrh systému vytápění administrativní budovy 

  Vítek, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a ohřev teplé vody pro administrativní objekt v Ostravě. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí budovy, sklady a ...
 • Penzion 

  Prívara, Marek
  Předmětem této diplomové práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci k provedení stavby. Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního penzionu s restaurací, nacházející se na okraji obce Mosty u Jablunkova. Objekt je zděný, má ...
 • Plynové kotle pro vytápění rodinných domů 

  Haluza, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat přehled kotlů na zemní plyn, jejich konstrukci, provedení a regulaci. Následně pak zpracovat technicko-ekonomické srovnání dále jmenovaných způsobů vytápění na konkrétním objektu.
 • Polyfunkční dům 

  Holub, Ondřej
  Diplomová práce „Polyfunkční dům“. Práce řeší realizační projekt polyfunkčního domu v Jihlavě. Objekt je umístěn na okraji Jihlavy v rozvíjející se části Horní Kosov. Pozemek je mírně svažitý od západu na východ a navazuje ...
 • Posouzení kotlů na domovní vytápění 

  Budai, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením kotlů na domovní vytápění. V první kapitole jsou popsány technologie kotlů pro vytápění rodinného domu podle použitého paliva. Druhá kapitola se zabývá porovnáním legislativních ...
 • Srovnání možných způsobů zásobování rodinného domu energií 

  Špatenka, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá srovnáním možných způsobů zásobování konkrétního rodinného domu tepelnou energií. V úvodní části práce je stručné seznámení s řešenou budovou a stanovení spotřeby tepla. Následující kapitoly jsou ...
 • Terminál pro vizualizaci a ovládání podmínek v obytném domě 

  Szalay, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem regulace plynového kotle a oběhového čerpadla pro vytápění rodinného domu a zprovoznění měření potřebných veličin k zajištění optimální regulace. Při návrhu je kladen důraz na ...
 • Tlakové ztráty armatur otopných soustav 

  Náglová, Michaela
  V teoretické části je práce zaměřena na hydrauliku otopných systémů. Projekt řeší návrh vytápění a přípravu teplé vody v objektu bytového domu v Brně, na kterém proběhne celková rekonstrukce. Objekt má 6 nadzemních a 2 ...
 • Účinnost rozvodů tepla 

  Vích, Pavel
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu tepelných ztrát teplovodní sítě určené pro rozvod tepla v průmyslovém areálu. Cílem mé práce je určit tepelné ztráty rozvodů tepla uložených v zemi v neprůlezném kanále a posoudit ...
 • Úspory ve vytápění budov 

  Rokůsek, Petr
  Diplomová práce se teoreticky v části A zabývá řešením úspor na vytápění a ohřevu teplé vody. Zkoumá vliv jednotlivých úsporných opatření na celkovou potřebu a spotřebu tepla, jejích energeticko-ekonomický dopad a porovnává ...
 • Vnitřní prostředí a výplně otvorů 

  Buřič, Jan
  Cílem této diplomové práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody v budově základní školy v Trhových Svinech. V první části je řešena problematika vnitřního prostředí budov a výplně otvorů. Druhá část se zabývá samostatným ...
 • Vytápění bytového domu 

  Balážová, Pavla
  Bakalářská práce se skládá ze tří částí, teoretické, výpočtové a projektové. V teoretické části jsou řešeny různé způsoby vytápění vhodné pro bytové domy. Výpočtová část je zaměřena na návrh jednotlivých částí otopné ...
 • Vytápění logistického centra 

  Spurný, David
  Cílem této bakalářské práce je vypracování projektu vytápění logistického centra v Brně. Tato práce je rozdělená na dvě části, první teoretickou část, věnuji popisu jednotlivých zdrojů tepla. V druhé, výpočtové části, bude ...
 • Vytápění nadstavby bytového domu 

  Byrtus, Miroslav
  Teoretická část se zabývá tepelnou pohodou prostředí a nároky na otopná tělesa. Dále popisuje druhy otopných těles, jejich dělení a základní způsoby zapojení v systému ústředního vytápění. Výpočtová a projektová část řeší ...