Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace tekutin a plynů 

    Štambachr, Jakub
    Tato diplomová práce se zabývá simulacemi kapalin a plynů, obzvláště pak počítačovou simulací toku viskózních newtonských kapalin s volným povrchem. Hlavním cílem této práce je implementovat výkonný simulační model, ...
  • Vliv směru svařování na hloubku průvaru u MAG metody 

    Šmak, Radim
    Tato bakalářská práce pojednává o vlivu směru svařování na hloubku průvaru v ocelovém materiálu S235JR při svařování metodou MAG. První teoretická část práce byla věnována popisu a technologii vybrané metody. Ve druhé – ...