Now showing items 1-2 of 2

  • Design ultrazvukového detektoru 

    Velecký, Petr
    Bakalářská práce se zabývá designem ultrazvukového detektoru, profesionálního přístroje k objevování úniků plynu z pneumatických systémů. Cílem bylo vytvoření intuitivního přístroje s výrazným vzhledem, který bude respektovat ...
  • Modernizace jednoúčelového stroje PUSH-PACK 

    Šimeček, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá modernizací jednoúčelového stroje push-pack. Modernizace spočívá ve výměně přímočarých pneumatických motorů, které jsou ovládané pomocí elektromagnetických ventilů, výběru vhodné úpravny ...