Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení kvality pneumatických lineárních pohonů 

    Pecl, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality pneumatických lineárních pohonů. V teoretické části je popsána problematika v oblasti pneumatických válců a statistických metod pro vykonání analýzy. Praktická část obsahuje ...