Now showing items 1-11 of 11

 • Bezpečnost automatizovaných průmyslových armatur v provozních podmínkách 

  Kryštof, Ondřej
  Výběr vhodné a bezpečné armatury s příslušenstvím závisí na obecných specifikacích pro výrobní závod. Pro správnou volbu armatury jsou důležité faktory, jako tlaková ztráta při průtoku armaturou, úniky do okolního prostředí ...
 • Konstrukce dvouosého manipulátoru 

  Soják, Vojtěch
  Tato diplomová práce se věnuje konstrukci dvouosého manipulátoru dle zadaných parametrů. V úvodní kapitole jsou popsány kinematické struktury průmyslových robotů a manipulátorů a jejich pracovní prostory. Dále se práce ...
 • Konstrukce koncového testovacího zařízení elektromagnetu 

  Vlasák, František
  Diplomová práce popisuje návrh jednoúčelového automatu, který slouží k testování základních vlastností proporcionálního elektromagnetu. Návrh je vytvořen ve spolupráci se společností NUVIA a.s. a obsahuje konstrukční řešení ...
 • Návrh dílenské servisní plošiny pro pneumobil 

  Suchý, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního nůžkového zvedáku na základě zadané výšky zdvihu, rozměrů desky stolu a nosnosti zvedáku. V první části se práce věnuje srovnání podobných zařízení. V druhé části se zabývá ...
 • Návrh podavače pro automatickou navíječku 

  Gašperec, Michal
  Abstrakt Táto bakalárska práca sa zaoberá automatizáciou vo výrobe tesnení na pracovisku firmy Leader Gasket of Slovakia, s.r.o. Konkrétne sa jedná o zefektívnenie navíjania vinutia na vnútorný krúžok tesnenia. Keďže vofirme ...
 • Návrh stendu pro testování protetických chodidel 

  Švachová, Michaela
  Bakalárska práca obsahuje stav súčasného poznania, ktorý zahŕňa biomechaniku chôdze, definíciu a klasifikáciu protézy dolnej končatiny a používané spôsoby testovania transtibiálnych protéz. Ďalej obsahuje popis a zaťažovacie ...
 • Návrh vibračního stolu 

  Tuček, Michael
  Hlavním cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh vibračního stolu, který slouží ke zhutňování betonových směsí ve formách. Nejprve se zabývá rešerší ohledně složení betonu, následně jsou vyčteny způsoby jeho ...
 • Optimalizace konstrukce zvedače dutinky spřádacího stroje 

  Jeník, Jan
  První část této práce se zabývá popisem současných technologií strojního spřá-dání. Jedná se o prstencové, rotorové a tryskové spřádání. Produktem spřádacích strojů je příze, čili základní materiál výroby látek. V další ...
 • Pohony pásových dopravníků 

  Kryška, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu pohonů používaných pro pásové dopravníky. Uvést jejich vlastnosti a vhodnost použití v různých podmínkách. Byl proveden funkční výpočet pásového dopravníku na základě zadaných ...
 • Přesné polohování pneumatických pohonů 

  Volf, Marek
  Práce se v úvodu zabývá stručným přehledem současné úlohy pneumatických pohonů. Dále je provedena rešerše v oblasti modelování a řízení pneumatických pohonů. Je zde uveden základní přehled termodynamických zákonu. Ty jsou ...
 • Zařízení pro napínání síťoviny na segmenty diskového filtru 

  Baňoch, Ondřej
  Práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení určeného pro napínání a upevnění filtrační tkaniny na plastové rámy segmentů diskového filtračního zařízení. Práce je řešena ve spolupráci s firmou IN-EKO Team, zabývající se ...