Now showing items 1-3 of 3

 • Design ultrazvukového detektoru 

  Velecký, Petr
  Bakalářská práce se zabývá designem ultrazvukového detektoru, profesionálního přístroje k objevování úniků plynu z pneumatických systémů. Cílem bylo vytvoření intuitivního přístroje s výrazným vzhledem, který bude respektovat ...
 • Modernizace jednoúčelového stroje PUSH-PACK 

  Šimeček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá modernizací jednoúčelového stroje push-pack. Modernizace spočívá ve výměně přímočarých pneumatických motorů, které jsou ovládané pomocí elektromagnetických ventilů, výběru vhodné úpravny ...
 • Optimalizace ultrazvukového detektoru úniků pneumatického systému 

  Macků, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a optimalizací vyměnitelných modulů pro lokalizaci vzduchem šířeného ultrazvuku v rámci konstrukčního návrhu ultrazvukové sondy. Využitím technologie rapid prototyping bylo vyrobeno několik ...